Våra arbetslag på Rullen

Rullens engagerade medarbetare består av tre speciallärare, en sjukgymnast, undersköterskor, elevassistenter, en husmor, en kontorista och en ekonomista.  

När vi bemannar Dibber Rullen styrs det av följande grundtankar:

Lärare ska ha lärarutbildning med en påbyggnadsutbildning som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning I rekryteringen tittar vi extra på egenskaper som att förstå och omsätta läraruppdraget till praktisk handlin, att närma sig eleverna fysiskt och  psykiskt, arbetsledning och utvecklingsbenägenhet. Vi vill ha medarbetare som kan få våra viktigaste värden att växa.

Vad gäller elevassistenter vill Rullen ha en blandning av barnskötare, undersköterskor och yngre medarbetare. De unga medarbetarna kommer till oss med ett ärligt intresse och engagemang som tillför oss energi och nytänkande. Vi ser också ett ansvar från vår sida ur ett samhällsperspektiv där Rullens medarbetare är övertygad om att vi kan bidra med ovärderlig livserfarenhet.

I rekrytering av elevassistenter tittar vi extra på egenskaper som förmågan att möte eleverna psykiskt och fysiskt, socialt samspel och utvecklingsbenägenhet.
Alla som arbetar på Dibber Rullen måste kunna säga ja till vår lokalt förankrade värdegrund  Helhetsmodellen samt Dibbers värdegrund att vi ska få världens viktigaste värden att växa.


Vad är ett arbetslag?

Arbetslag består oftast av en eller flera lärare samt personal på en skola. I ett arbetslag kan man ta till vara på varandras kompetenser och lära av varandras olikheter. 

Samarbete och reflektion för bättre undervisning 

För att stärka lärares ämneskunskaper och didaktiska* kompetenser behöver skolor skapa förutsättningar för kollegial, långsiktig och strukturerad kompetensutveckling. Läs mer på skolverket.se

Kort om arbetslaget historia i skolans värld

På 90-talet fick grundskolan en ny läroplan och ansvarsfördelningen på skolans
område gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Det innebär att man leder en verksamhet med uppsatta mål (snarare än processer) vilket kopplas samman med decentralisering (fördelning av inflytande från en person till flera
ne.se).

Intentionerna bakom förändringarna var bland annat att få ett system för deltagandemålstyrning. Det utvecklades även arbetslag som skulle lära av varandra samt arbeta mot ett gemensamt mål och resultat. 

Skolverkets samlade forskning för skolan finner du här: skolverket.se

Ett av Dibbers skolors gemensamma mål är att varje elev ska känna sig värdefull.

*Didaktik: läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik