Våra avdelningar på Backen förskola

Kontakt till våra avdelningar

Klöver och Smörblomman 070-009 32 01

Blåklint 076-213 15 22

Humle 070-009 32 02

Vallmo 070-009 32 03