Våra avdelningar på Backen förskola

Kontakt till våra avdelningar

Klöver och Smörblomman 070-009 32 01

Blåklint 076-213 15 22

Humle 070-009 32 02

Vallmo 070-009 32 03


Mer information om Backens avdelningar är på gång att läggas upp på hemsidan. Är du nyfiken på mer om de olika avdelningarna så går det bra att kontakta dem direkt eller kontakta rektor för mer information (kontakt på förstasidan).

Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”