Om Hindby förskola

Hindby förskola ligger lummigt inbäddat i ett villaområde med egen förskolegård. Intilliggande parker och lekplatser ger många möjligheter till att vara nära eller längre ifrån förskolan. Hindby skola med förskoleklass upp till årskurs 6 ger förskolebarnen förtur till vidare placering i skolverksamheten. Närheten till skolan gör att de flesta barnen börjar som ett-åring och slutar i årskurs 6.