Öppettider Karlavagnen förskola

Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer vilket innebär att vi har skyldighet att ha öppet från kl.06:30-18:30 om vi har barn som behöver vara på förskolan den tiden.

Tiden grundar sig på din restid till och från arbetet och den tid du arbetar. Är du föräldraledig så har du möjlighet att ha ditt barn 24 tim/v på förskolan dvs tisdag-fredag kl.9-15

Är du arbetssökande så är tiden 30 tim/v dvs kl.9-15 måndag – fredag

Nu öppnar vi kl.06:30 och stänger kl.17:30

Jul och Sommar

Under julen så har vi vid några tillfällen varit på en av våra andra förskolor (Kattfoten i Trollbäcken eller Stjärnan i Tyresö strand). Är det få barn som behöver omsorg så får de barn som behöver vara på en förskola under denna tid. Detta informerar vi om i förväg.

Under sommaren dvs v.28-31 så har vi en förskola öppen för de föräldrar som arbetar och behöver omsorg. Vi har alternerat vart vi har varit under sommaren. Denna information får ni också i god tid. I somras så var det väldigt få barn som behövde omsorg (3-4 barn/v) så ev så kan det bli så att vi stänger helt ett par veckor när vi vet hur det ser ut med antal barn.


Vill du veta mer? Skolverket har mycket matnyttig information om öppettider för förskolor. Exempelvis om vem som bestämmer vilka dagar och tider barnet ska vara på förskolan om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig. De har även kopplat alla sina svar till källor i skollagen. I korthet står det att det är hemkommunen som organiserar förskoleverksamheten och som avgör vilka tider barnen får vara i förskolan. Det kan även beslutas att barn ska få vara mer i förskolan än de tider de har rätt till enligt skollagen. Viktigt att komma ihåg är att det är upp till huvuman att besluta hur dessa timmar ska fördelas, utifrån vad som är bäst för barnet. Huvudmannen i en kommunal förskola är kommunen och i en fristående skola så beslutas det av en styrelse eller liknande. Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida.