Om Västra Mark

Vi får världens viktigaste värden att växa 

  • Lådcyklar-Ut och njut 
  • Inspirerande lärmiljöer 
  • Vi använder digitala verktyg 

Förskolan Västra Mark ligger centralt på väster med närhet till skog och mark, samt lekparker. Vi är en nystartad förskola som öppnade upp dörrarna i januari 2021 med nya fräscha och ljusa lokaler. Förskolan har plats för 80 barn och har idag tre avdelningar öppna: Ängen, Gläntan och Dungen. I augusti 2023 öppnar vi vår fjärde avdelning Myren.

Ämnesinriktning och Lärvänner

På Västra Mark förskola arbetar vi utifrån ett årshjul med tydlig ämnesinriktning där utgångspunkten är våra Lärvänner, som alla berör ett eget område utifrån läroplanen (Lpfö18, läs den här) för förskolan. Inom årshjulet arbetar vi även med Dibbers vision: Vi får världens viktigaste värden att växa, där varje barn ska få möjligheten att utvecklas till den bästa versionen av sig själv. Lärandet grundar sig på barnens intressen och förmågor, men barnen får även får ta del av spännande utmaningar för att locka till nya kunskaper. Med hjälp av vårt webbverktyg Unikum dokumenterar vi och följer upp vår undervisning och barnens utveckling och lärande. 

Kommunikation med vårdnadshavare 

Vi värnar om ett gott samarbete på hela förskolan, där alla barn är allas barn. Barnen får möta varandra mellan avdelningar och våra stora och rymliga innemiljöer gör det lätt att arbeta tillsammans över avdelningarna i t.ex gemensamma projekt och kreativt skapande.  För oss är även samarbetet med hemmet väldigt viktigt. Vi vill skapa en arena där det ska vara lätt för dig att vara vårdnadshavare hos oss. Genom webbverktygen Unikum kan ni som vårdnadshavare följa ert barns lärande på förskolan i våra lärloggar och ta del av viktig information från ledning och förskolans pedagoger. Med schemaverktyget Tempus, kan du dessutom enkelt planera för barnets vistelsetid på förskolan via telefonen. 

Ut-och-njut 

Även om våra lokaler är ljusa och rymliga, samt bjuder in till flera olika spännande lärmiljöer ser vi utemiljön som ett extra pedagogiskt rum. Förskolans placering med närhet till olika miljöer som skogen, lekparker och kulturupplevelser i kombination med våra eldrivna lådcyklar gör det lätt för oss att upptäcka och utforska nya lärmiljöer tillsammans med barnen. Våra 3 lådcyklar har plats för 6 barn och en pedagog. Pedagogerna planerar utflykterna tillsammans med barnen utifrån pågående projekt, intressen och teman. Vår profil Ut-och-njut utgår ifrån ett upplevelsebaserat och lustfyllt lärande där pedagogerna är medforskare och vi utforskar och lär därmed tillsammans med barnen. Vi lämnar också gården genom promenader för att göra utflykter i vårt närområde och ge nya upptäckter samt utveckla en större förståelse och omsorg för vår närmiljö. Vi tror på att barnen genom dessa utflykter uppnår nya kunskaper och erfarenheter av att lära i andra sammanhang. Undervisningen utomhus länkas samman med undervisningen inomhus då barnen t.ex kan ta med material från skogen tillbaka till förskolan och fortsätta utforskandet där och skapa med materialet. Vi använder digitala luppar och projektorer för att utvidga lärandet, reflektera tillsammans och bygga vidare på det barnen visar intresse för utomhus i vår innemiljö. 

Vi erbjuder utomhusvila för de yngre barnen, som sover i sina egna vagnar utanför avdelningen. Vi ser positivt på detta utifrån hälsoaspekter, då barnen väldigt sällan är sjuka. De som föredrar att vila inomhus har även möjlighet till det. 

Inspirerande lärmiljöer 

Som nybyggd förskola kan pedagogerna tillsammans med barngruppen vara med och utveckla miljön både ute och inne. De ljusa och stora lokalerna skapar goda förutsättningar för pedagogerna att utforma den pedagogiska miljön till inspirerande arenor för barn att utforska nya ämnesområden. Barnens intressen ligger till grund för hur miljön ska utformas och kombineras med pedagogernas kunskaper och idéer, vi ser oss som medforskare. Vi använder oss av digital teknik i vardagen i form av bl.a. läsplatta, dator, Bee-bot robot, digitala luppar och projektorer. Vi ser digital teknik som ett pedagogiskt kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Våra Lärvänner finns representerade i alla miljöer, för att synliggöra vilket ämnesområde som uppmuntras att utvecklas i lekmiljön. Du kan exempelvis läsa en bok tillsammans med Alfa-Beta, måla i med Krea-Tiva eller bygga ett högt torn med Räkne-Reza. 

Vår lärvän Hjärt-Rud erbjuder barnen möjlighet att utveckla empati, identitet, självständighet, samarbetsförmåga och respekt och förståelse för allas lika värde. Vi övar på att lyssna på varandra och reflektera tillsammans tex kring olika värdegrundsmaterial och i samlingar.

Alfabeta, en av våra lärvänner (figurer) med byggklossar i handenI läshörnan tar vi hjälp av vår Lärvän Alfa-Beta och utforskar samt utvecklar vårt språk, lärande och identitet. Vi arbetar språkutvecklande med högläsning, kommunikation, berättelser och sagor, skriftspråk, rim, ramsor, sång och text tillsammans.

Kreativa, en av våra lärvänner (figurer) med en målarpalett i handenI vår ateljé och på vår scen är vår Lärvän Krea-Tiva med och hjälper oss att utforska kreativitet, fantasi och skapande. Vi använder olika uttrycksformer såsom bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Vi skapar och kommunicerar med hjälp av olika material, tekniker och digitalisering.

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på markenRör-Else, en av våra lärvänner (figurer) med ett hopprepUtelek med Ute-Ugo och Rör-Else

Med hjälp av vår lärvän Ute-Ugo samt Rör-Else tar vi tillvara på barnens nyfikenhet samt ger dem utmaningar. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla kunskaper kring motorik genom tex balansbanor och naturmiljöer och lär oss om vikten av fysisk aktivitet. Vi lär oss om kretsloppet och hur vi bidrar till hållbar utveckling, planterar, odlar och skördar tillsammans. Vi ger barnen möjligheter att få mer kunskaper om djur och natur samt utforskar skog och närmiljö.

Räkne-Reza, en av våra lärvänner (figurer) med räknekulor i handenVår lärvän Räkne-Reza hjälper oss att utforska matematik.

Vi undersöker mängd, begrepp, siffror, form, mätning, mönster mm. Vi jämför, resonerar och upptäcker matematikens värld tillsammans.

Lek-Levi, en av våra lärvänner (figurer) med lego i handenLek-Levi utgör grunden för all barnens lärande och utveckling. I leken ges barnen möjlighet att imitera, fantisera och utveckla socialt samspel och kommunikation. Vår lekmiljö ändras ständigt utifrån barnens tankar och intressen.

Värdegrund 

Även Barnkonventionen och barns rättigheter är del av vårt arbete för att barnen skall känna sig trygga och kunna utvecklas till den bästa versionen av sig själv. Vi arbetar med ”kompisböckerna” för att öva på socialt samspel, visa respekt och empati för sig själv och andra människor. Vi vill att barnen ska bli självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet. Inom Dibber firar vi varje år Barnens hjärtedag som handlar om att genom goda handlingar rikta fokus på solidaritet mellan människor i samhället. 

Näringsrik mat från grunden 

Vi strävar efter att servera mat som är tillagad med kärlek och omtanke för både vår miljö och för barnen som äter maten, utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer. På Västra Mark tar vi emot maten i vårt mottagningskök, där maten läggs upp och serveras till barnen på avdelningarna. 

Barnen får presenterat mat som de tycker om och är bekanta med, men får också möjlighet att utveckla sin smakpalett med nya grönsaker och maträtter. Barnen uppmuntras även att använda sina sinnen när de äter maten: att titta, lukta, lyssna, känna och såklart smaka bidrar till att även måltiden blir en lärandeprocess för barnen. 

Från och med augusti 2023 kommer vi att ha en egen kock som lagar all mat hos oss på Dibber Västra Mark.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa