För vårdnadshavare förskola

Information, kommunikation, sjukanmälan, och mycket mer

Appen Unikum familj är den app ni som vårdnadshavare har störst användning av.

Information till vårdnadshavare på Dibbers förskolor

En app för all kommunikation – Unikum familj

  • frånvaroanmäla ditt barn
  • registrera vem som hämtar/lämnar
  • inför utvecklingssamtal
  • se kalendarium

Ladda ner appen Unikum Familj (finns där du hämtar dina appar i App store eller på Google play) till din telefon och logga in med ditt BankID.

Användbara länkar

Mer information om systemen

Appen Unikum familj synkar två olika system som heter Tempus och Unikum. Här kan du läsa mer om dem var för sig.

Tempus för närvaro

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och
fritidsverksamhet. Verktyget hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera
barnens närvaro vilket underlättar administration i form av exempelvis köksplanering och personalplanering.

Med Tempus är det enkelt att sätta scheman hemifrån via dator eller smartphone. Det går även att
frånvaroanmäla och meddela förskolan vem som ska hämta barnet. Vårdnadshavare kan även få en överblick av hur mycket tid barnet är på förskolan.

Tempus hemma

Tempus hemma är en app där du enbart behöver vara inne i när du lägger ditt barns ordinarie schema och särskilda lovscheman. Du kan också frånvaroanmäla ditt barn i Tempus Hemma (men inte om du väljer att göra det i Unikum familj-appen).

Unikum – dokumentation och uppföljning

Unikum är en plattform för kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare. Det är även vårt interna system för planering, dokumentation och uppföljning av verksamheten.

I Unikum förbereder både ni och vi oss inför utvecklingssamtalen och i Unikum kan vårdnadshavare följa och se vår verksamhet och barnets egna processer.