Om Källparken förskola

Välkomna till oss!

Välkommen till vår Reggio Emilia-inspirerade förskola i Källparken. Förskolan ligger längst ner i ett lägenhetshus med en egen inhängnad gård i direkt anslutning till entrén. Här finns det plats för 27 barn uppdelade i två grupper, en grupp för de yngre barnen och en för de äldre. Då förskolan är en av våra mindre förskolor får barnen under dagen också möjlighet att tillbringa tid i åldersintegrerade grupper vid bland annat måltider och utevistelse.

Med detta arbetssätt kan barnen vara med och påverka sin dag på förskolan utöver de fasta rutiner som finns, men det ger också möjlighet för barnen att genom åldersintegrerade grupper på ett eller annat sätt lära av varandra, hjälpa varandra och utvecklas med varandra, både inom lek och lärande.

Våra nyckelord på Källparken:

Reggio Emilia – Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla barn kan. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet, vi vill erbjuda barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag.

Små grupper – Förskolan erbjuder en miljö där barnen under stora delar av dagen vistas i mindre åldersintegrerade grupper där barnen få möjligheten att lära av varandra.

Trygghet – Vi brinner extra mycket för att ge barnen på vår förskola en trygg start på sin utbildning och att de ska bli trygga både i sig själva likväl som på förskolan tillsammans med barn och personal.

Teckenstöd – För att stärka barnens kommunikativa förmåga, självständighet och trygghet i sig själva arbetar förskolan med teckenstöd.

Reggio Emilia

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som växte fram i Italien. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofiska kännetecken, lik väl som att se på olikhet som ett viktigt värde.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska bli en demokratisk praktik för såväl barnen som för samhället runtomkring.

Det finns idag många Reggio Emilia inspirerade förskolor i Sverige och i övriga Norden, i USA, samt på många andra håll i världen.