Välkommen!

På vår förskola har vi ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med barnen. Vi lär barnen att vi gemensamt tar ansvar för vår förskola och varandra. Vår värdegrund genomsyrar hela vårt förhållningssätt och bemötande till varandra och till barnen. Vi lär barnen att respektera sig själva och sina kompisar på förskolan. Vi utgår ifrån att alla har kraften och förmågan att lära och att utvecklas.  Utifrån sin förmåga bidrar alla till sin egna och gruppens utveckling. Vi utgår från att alla gör sitt bästa och att vi stöttar, hjälper och leder varandra till utveckling. 

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.