Våra avdelningar på Bamsebo förskola

Förskolan har två avdelningar, Lille-Skutt för barn i åldern 1–3 år och Skalman för barn i ådern 3–5 år. Avdelningarna samarbetar flera gånger om dagen vilket medför att barnen känner alla pedagogerna på förskolan och blir trygga med alla vuxna. Lill-Skutt är både öppning och stängnings avdelning och det är även där som vi äter frukost tillsammans.

 Vi erbjuder en trygg miljö som stimulerar barnen till lek och lärande.


Mer information om Bamsebo förskolas avdelningar är på gång att läggas upp på hemsidan. Är du nyfiken på mer om de olika avdelningarna så går det bra att kontakta rektor för mer information (kontakt på förstasidan). 


Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”