Våra avdelningar på Bamsebo förskola

Förskolan har två avdelningar, Lille-Skutt för barn i åldern 1–3 år och Skalman för barn i ådern 3–5 år. Avdelningarna samarbetar flera gånger om dagen vilket medför att barnen känner alla pedagogerna på förskolan och blir trygga med alla vuxna. Lill-Skutt är både öppning och stängnings avdelning och det är även där som vi äter frukost tillsammans.

 Vi erbjuder en trygg miljö som stimulerar barnen till lek och lärande.