Välkommen!

Förskolan Edsviken i Sollentuna, ligger i ljusa lokaler mellan skog, äng och sjö. Med naturen inpå knuten är det självklart att ta vara på den i verksamheten. Skogen är en utvecklande lek- och lärmiljö och bidrar till lustfyllt lärande inom språk, matematik, teknik och i vårt värdegrundsarbete.

Vår förskola har fem avdelningar och är indelad i Skogssidan och Sjösidan. Förutom utbildade förskollärare och barnskötare har vi en kock som lagar god och näringsrik mat från grunden.