Välkommen!

Edsviken förskola finns på Mullevägen 3 i södra delen av Edsvikens villaområde. Vi har stora och ljusa lokaler och en stor gård med gott om plats för lek och aktivitet. På gården har också plats för att odla våra blommor och grönsaker och vår stora murika där vi kan laga mat och äta utomhus. Alldeles inpå knuten har vi både skog, äng och sjö.

Med naturen så nära är det självklart att ta vara på den dagliga i verksamheten. Vi har precis påbörjat arbetet med Dibbers naturkoncept och ser nu fram emot att tillsammans med barnen få upptäcka, utforska och lära om naturen, av naturen och ute i naturen.

En del av vårt naturkoncept är också den Goda Måltiden. På Edsvikens förskola har vi vår egen kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden.

På Edsvikens förskola ska alla barn få känna sig värdefulla för den de är varje dag. Med skollag, läroplan, Dibbers koncept och värdegrundsplattform som grund lär vi oss, utvecklas och ha roligt tillsammans varje dag.

Aktuellt på Edviken

Naturkoncept

Den 30 september 2021

Vi inviger vi Naturkonceptet på Edsvikens förskola. Ett delmål i uppstarten är att varje avdelning vid höstterminens slut ska ha en hörna för lek och utforskande kopplat till naturen. Terminen är ju inte slut än men här är våra naturhörnor!


Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.

Naturkoncept

Välkommen till Dibbers Naturkoncept på Edsviken. Vi tycker att barn har rätt att ha tillgång till naturen. För att barn ska tycka om att vara ute i skog och mark, tycka om naturen och vilja ta vara på den är det viktigt att de får uppleva naturens äventyr och mångfald!

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken