Våra avdelningar på Finnboda förskola

Finnboda förskola består av sex avdelningar varav tre yngrebarnsavdelningar i åldrarna 1-3 år och tre äldrebarnsavdelningar i åldrarna 3-5 år. Förskolan är byggd som ett T och i varje ”ben” finns en yngrebarnsavdelning och en äldrebarnsavdelning för att kunna möjliggöra utbyte mellan de yngre och äldre barnen.

På varje avdelning finns minst en förskollärare som arbetar i ett arbetslag tillsammans med barnskötare och andra yrkeskategorier.

Finnboda förskola utgår ifrån tanken om att ”alla barn är allas barn” och arbetar för att samtliga barn ska känna sig trygga med fler pedagoger än endast de på sin respektive avdelning. Därför har vi samarbete tillsammans över avdelningarna och har gemensam tid ute på gården under morgon och eftermiddag från öppning till klockan 9.00 samt till stängning från kl. 15.00.