Välkommen!

Vi har engagerade pedagoger som sätter omsorg, utveckling och lärande i fokus – den lilla förskolan med det stora hjärtat.

  • Stora möjligheter att utvecklas och lära i samspel med naturen.
  • Föränderliga lärmiljöer utifrån barnens behov
  • Vi har engagerade pedagoger som sätter omsorg, utveckling och lärande i fokus – den lilla förskolan med det stora hjärtat

Möt vår rektor

Hör vår rektor Catarina på Dibber Kattfoten förskola presenterar sig själv och sin verksamhet

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.