Välkommen!

Vi har engagerade pedagoger som sätter omsorg, utveckling och lärande i fokus – den lilla förskolan med det stora hjärtat.

  • Stora möjligheter att utvecklas och lära i samspel med naturen.
  • Föränderliga lärmiljöer utifrån barnens behov
  • Vi har engagerade pedagoger som sätter omsorg, utveckling och lärande i fokus – den lilla förskolan med det stora hjärtat

Tack till världens bästa pedagoger på Kattfoten förskola. Tack för de här åren! Ni är fantastiska! Tack för all kärlek och omtanke! Tack för alla kramar ni gett, sagor ni läst och tack för alla tårar ni torkat när vi inte kunnat vara där. Tack för alla utflykter ni tagit med vårt barn på. Tack för att ni alltid tagit er tid att berätta om hur dagen har sett ut, framstegen vårt barn har gjort och roliga och snälla saker hen sagt. Tack för att ni gjort oss stolta över hen!

Men framför allt TACK för att ni är ni och för att ni gett vårt barn en sådan bra start i livet!

Vårdnadshavare på Kattfoten

Så tycker vårdnadshavare som har sina barn hos oss

I vår senaste enkät till vårdnadshavare så säger 96% att deras barn trivs och känner sig trygga på förskolan, 97% anser att vår förskola har en välkomnande atmosfär.

Kattfotens Bibliotek

Välkommen in!

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.