Välkommen!

Förskolan ligger i det anrika området Finnboda hamn i Nacka.

Förskolan har sex avdelningar som är indelade två och två runt en gemensam ateljé. Vi har två gårdar, närhet till grönområden, vatten och utmanande parker.

Årets lärarteam digitalisering

Vi vann tävlingen i Nacka kommun! Med motiveringen: Personalen på Fiskarna och Korallerna på Dibber Finnboda förskola har satsat på spännande verktyg för digitalisering. Barnen får på ett lekfullt sätt testa och lära sig olika typer av programmering. Barn i alla åldrar delta och utmanas för att bli ännu bättre och lära sig mer!

Möt Malin, förskollärare

På Finnboda förskola arbetar engagerade och professionella pedagoger som gör varje dag till ett utforskande, där undervisningen och barns nyfikenhet är i fokus. Barnen får möjlighet till att på sina egna villkor möta de aktiviteter vi erbjuder.” Vi får världens viktigaste värden att växa”.

Möt vårdnadshavare Sandra

Man förstår inte riktigt hur central förskolan blir i ens liv förrän ens barn har börjat. Vi är så otroligt tacksamma över att Theodor älskar att vara där

sandra porträtt

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.