Öppettider Örtagård

Förskolans öppettider anpassas efter de behov som råder, för närvarande 7-16.30. I övrigt gäller Malmö Stads riktlinjer för öppethållande