Välkommen!

Förskolan Backebo i Nyköping ligger i ett lugnt villaområde med närhet till många härliga naturområden. Vi består av tre avdelningar – Trollsländan och Fjärilen som är våra yngrebarnsavdelningar, samt Ängen – vår äldrebarnsavdelning

På vår förskola arbetar vi med ett ut & njut – koncept och vi tar till vara på naturområdena i närheten. Vi har också förskolebrevet (du kan läsa mer om det under ”om oss”, språkmedvetenhet och med utforskande närmiljöer.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.