Välkommen!

Vi är en skola med internationell profil där våra elever kan växa som människor och världsmedborgare.

En skola som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de akademiska och de estetiska ämnena, fantastisk musikverksamhet, och där modern teknologi är en självklarhet.

Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal.

Estetisk utbildning

Vi inspirerar våra elevergenom att använda musikens universella språk för att låsa upp kreativitet över kulturella gränser. Med fokus på stråkinstrument har varje årskurs sin egen orkester i denna unika miljö.h kör

Teknologi

Vi stärker våra elevers förmågor med den allra senaste teknologin, för att de ska bli pionjärer i en digital värld.

Tvåspråkig miljö

Vi omger våra elever med både svenska och engelska, för att de ska kunna navigera genom ”the world of today”.

LGR22 + IB Regelverk

Vi förbereder våra elever för det globala samhället genom att tillämpa IB regelverkets utforskande undervisningsmetod. (ibo.org) 

Meet Jeremy, rektor på DISS

My name is Jeremy Brooks, originally from Sydney Australia and I have been living and working in Sweden since 2000. I am currently the principal at Dibber International School Sollentuna (DISS).

Pedagogik och profil

Vår pedagogik är ett samspel mellan LGR 11 och IB (International Baccalaureate). Dibber International School är auktoriserad skola för IB programmet PYP och kandidatskolor för MYP. Vi strävar efter att bli auktoriserad som en IB world school. Vi har en helhetssyn på människan och ser ett samspel mellan akademiska och estetiska ämnen. Vi ser även teknologi och innovation som en självklarhet i dagens samhälle.

Det finns ett ökande antal internationella skolor idag, men varför ska du välja Dibber och vad gör oss speciella? Vår profil med fyra pelare är tydlig.

Jeremy, rektor

Relaterat