Välkommen!

Vi är en skola med internationell profil där våra elever kan växa som människor och världsmedborgare.

En skola som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de akademiska och de estetiska ämnena, fantastisk musikverksamhet, och där modern teknologi är en självklarhet.

Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal.

Välkomstbrev från rektor (kommer snart)

Meet Jeremy, rektor på DISS

My name is Jeremy Brooks, originally from Sydney Australia and I have been living and working in Sweden since 2000. I am currently the principal at Dibber International School Sollentuna (DISS).

Pedagogik och profil

Vår pedagogik är ett samspel mellan LGR 11 och IB (International Baccalaureate). Dibber International School är kandidatskolor för IB programmen PYP och MYP. Vi strävar efter att bli auktoriserad som en IB world school. Vi har en helhetssyn på människan och ser ett samspel mellan akademiska och estetiska ämnen. Vi ser även teknologi och innovation som en självklarhet i dagens samhälle.

Det finns ett ökande antal internationella skolor idag, men varför ska du välja Dibber och vad gör oss speciella? Vår profil med fyra pelare är tydlig.

Jeremy, rektor

En skola som andas musik

Stråkinstrument och kör

Välkomna in till oss

Relaterat