Om Diamanten förskola

Diamanten- en mötesplats för flerspråkiga barn

Välkommen till Dibber Diamanten förskola! Förskolan Diamanten ligger centralt i Vårby med många parker och naturområden i närheten. Vi är en förskola med tre avdelningar, två för de yngre barnen och en för de äldre barnen. Vi strävar efter att uppfylla vår vision där vi får världens viktigaste värden att växa.

Vi har en allmänpedagogisk inriktning där vi planerar vår utbildning med utgångspunkt i barnens intressen. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och utifrån varje barns förutsättningar och behov.

På vår förskola arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande med många utmaningar för en bra start på sin livslånga resa. Hos oss blir varje enskilt barn och vårdnadshavare dagligen bemötta med glädje. Vi pedagoger som arbetar på förskolan Diamanten har arbetat många år tillsammans vilket är ganska unikt och det ger trygghet för både barn och vuxna. Vi är närvarande och aktiva pedagoger och tar till vara på barnens reflektioner, tankar och deras intresse att vilja lära sig nya kunskaper.

Förskolan Diamanten är mångkulturellt och vi arbetar mycket med språkinriktad undervisning. Vi arbetar språkmedvetet och det innebär att vi samtalar och sätter ord på vad vi gör. Vi läser, dramatiserar och fantiserar med våra barn och använder TAKK-tecken och bildschema för att stärka deras språk.

Varje enskilt barn som lämnar vår förskola ska känna sig värdefulla, ha ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende. Vi vill att de har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor.

Mobila avdelningen – Nya äventyr varje dag

Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen genom att expandera deras pedagogiska rum och erbjuder barnen en variationsrik miljö som är kopplad till deras verklighet, även utanför förskolans närområde. Detta åstadkommer vi bland annat genom vår mobila avdelning där våra äldsta barn på förskolan går.

Vår mobila avdelning består av en buss som är byggd och anpassad för förskolans utbildning där både säkerhet och funktionalitet står i fokus. Bussen är utrustad med bland annat toalett, barnstolar och värmeskåp för att kunna tillgodose alla tänkbara behov.

Utbildningen bygger på en insikt om värdet av att erbjuda barnen nya spännande lärmiljöer. Platser som kan upptäckas och upplevas med hela kroppen och alla sinnen och där de själva får utforska och skapa vad de behöver för sin lek. Här blir undervisningen upplevelsebaserad och situationsanpassad.

Bussbarnens vardag erbjuder mycket rörelse vilket främjar hälsan, motverkar stress, buller och allergiproblem. Barnen får också en ekologisk medvetenhet och lär känna naturen som en plats för återhämtning och rekreation.

Våra lärvänner och lärmiljöer

I vår förskola får barnen möta våra sju lärvänner som symboliserar de olika delarna i läroplanen som följer oss i vardagens undervisning, utbildning och lärmiljöer. Lärvännerna används för att stärka, synliggöra och tydliggöra vårt lärandeuppuppdrag i olika områden med leken i fokus.

Hjärtrud Hjärtrud, en av våra lärvänner (figurer) med ett paketÄr hjärtat i vårt värdegrundsarbete där barnen utvecklar empati, förståelse och tolerans. För oss är det viktigt att varje barn ska uppleva, höra att de är värdefulla varje dag.

Rör-Else Rör-Else, en av våra lärvänner (figurer) med ett hopprepHär får barnen uppleva glädje med att röra på sig i naturen, närområden och på förskolan. Med Rör-Else ska varje barn få utveckla en förståelse för den positiva effekten av fysisk aktivitet och hur god kost påverkar vår hälsa och välbefinnande, utifrån sin motoriska förmåga.

Kreativa Kreativa, en av våra lärvänner (figurer) med en målarpalett i handenFår barnen att uppleva glädjen att skapa och vara kreativ med många sinnen. Med Krea-Tiva får barnen undersöka och utforska samt utveckla fantasi och kreativt tänkande som ger barnen möjlighet att uttrycka sig på eget sätt.

Alfa-Beta Alfabeta, en av våra lärvänner (figurer) med byggklossar i handenErbjuder olika aktiviteter som riktar sig mot barnens språkutveckling, vi har skapat språkutvecklande miljöer där barnen får tillgång till alla sina språk b.la via appar, QR-koder, sånger, ramsor och sagor. Alfa-Beta är kommunikation, språk och vi tar vara på barnens nyfikenhet, olika förmågor och kunskap.

Ute-Ugo Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på markenHär får alla barnen uppleva och utforska naturen på ett lekfullt sätt i våra närområden. Hos oss är utevistelse och utomhuspedagogik en del av barnens vardag och Ute-Ugo väcker barnens nyfikenhet för naturvetenskapliga fenomen.

Räkne-Reza Räkne-Reza, en av våra lärvänner (figurer) med räknekulor i handenGer barnen möjlighet att undersöka, erfara och lära i lustfyllda sammanhang kring olika områden inom matematik. Vi uppmärksammar och synliggör matematiken som finns i barnens vardag, på förskolan och i vår närmiljö.

Lek-Levi Lek-Levi, en av våra lärvänner (figurer) med lego i handenI leken sker ett lärande och en utveckling av barns alla förmågor. Med Lek-Levi stimuleras leken medvetet genom att skapa olika lekhörnor med ett brett utbud av lekmaterial.

Den goda måltiden

På Dibber Diamanten förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

UNIKUM

Ett verktyg för vårdnadshavare, pedagoger och elever Vi använder webbverktyget Unikum som ger en röd tråd i lärandet under barnets tid i sin utbildning. Det är ett smidigt sätt att arbeta med lärplattor kring pedagogisk dokumentation och systematisk uppföljning av barnens och utbildningens utveckling.

Detta gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling vart du än befinner dig. Genom unikum får du ta del av lärloggar och annan information från avdelningen och förskolan och på så sätt skapar vi trygga övergångar mellan pedagoger, enheter och olika skolformer.