Om Stjärnan förskola

  • Utveckling och lärande i samspel med naturen – stor gård i naturskön miljö
  • ”Den lilla förskolan med det stora hjärtat”- arbete i små barngrupper
  • Egen kock och ”bagare”- näringsrik och ekologisk mat från grunden med hembakt bröd varje dag

Samspel med naturen i vår utemiljö

Förskolan Stjärnan hittar du i natursköna Tyresö strand. Vi har en fantastiskt stor gård med skog, natur och kuperad terräng, asfalterade ytor där vi kan cykla, rita med utekritor och där vi målat underlag för lek och spel. Vi har stora sandlådor för bygg och konstruktion, populära gungor för ”kill i magen” och en gräsmatta som bjuder in till lek, rörelse och aktivitet.

På stora gården finns också vårt populära grillhus där vi ofta samlas för att grilla eller bara njuta av samvaro runt en öppen eld. Under vår, sommar och höst odlar vi flitigt tillsammans med barnen, en möjlighet för barnen att följa naturens kretslopp.

På vår ”Lilla gård” erbjuder vi vid behov våra yngre barn stimulans i ett mindre sammanhang.

Utöver dessa aktiviteter är vår tanke att det vi gör inomhus ofta kan göras även utomhus så hos oss får barnen möjlighet till skapande, pysslande, bokläsning, bygg och konstruktion även i utemiljön. Våra utemiljöer ger förutsättningar för goda möjligheter till inspirerande och lärorika undervisningssituationer.

Förskolan Stjärnan ligger nära fin natur och grönområden med Alby naturreservat, skogen, anrik kulturmark som Tyresö slott och havet som grannar.

Vi tar oss ofta ut på äventyr för att utforska vår rika närmiljö. Via vår bakre grind på gården kommer vi rakt ut i stora skogen och en liten promenad bort ligger Alby naturreservat och Uddby gård. I samspel med medforskande pedagoger får barnen hos oss utvecklas och lära i olika stimulerande lärmiljöer i naturen. Vi ser stora möjligheter och fördelar i att låta barnen utvecklas och lära i samspel med naturen.

Förskolans läroplan beskriver vårt uppdrag utifrån Hållbar utveckling; `Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle` s.9 Lpfö18.

Grillplats på Stjärnan som är tänd

Den lilla förskolan med det stora hjärtat

Vi arbetar i små barngrupper i pedagogiska lärmiljöer där alla barns nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Våra utbildade och engagerade förskollärare och barnskötare är medforskande pedagoger som upptäcker och upplever i nära samspel tillsammans med barnen. Stort fokus läggs vid värdegrundsarbete exempelvis genom att stärka varje barns självkänsla men också förmågan att socialt fungera i grupp tillsammans. Vi ska se till att varje barn lyckas hos oss på förskolan, att varje barn blir den allra bästa versionen av sig själv och att barnet hos oss får en ryggsäck med användbar livskunskap. Vår vision är ”Vi får världens viktigaste värden att växa”

Så tycker de som har sina barn på Stjärnan

Resultat från Dibbers egna enkät till alla föräldrar (våren-21) på förskolan visar på att 95% av de som svarade anser att ”Mitt barn känner sig trygg på förskolan” .

Det är vi såklart väldigt stolta över!

Kock, bagare och ekologisk mat

Vår populära *Stjärnkock* som varit med sedan förskolan startade, lagar god och näringsrik mat från grunden. Ofta lagas svensk husmanskost men det serveras också mat med en touch från världens alla hörn. I köket används stor del ekologiska råvaror ( 2021 hade vi över 68% ekologiska livsmedel) och matsedeln innehåller ofta fisk eller vegetarisk mat. På förskolan Stjärnan serverar vi inga sötsaker till barnen.

I stort sett varje dag serveras barnen nybakat bröd.

Vår kock har en nära relation till barnen då han också är med och arbetar i barngrupp under dagen.

Styrdokument

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) som vi arbetar utifrån sedan flera år tillbaka och den senaste började gälla 1 juli 2019. Pedagogerna dokumenterar barnens utbildning genom vår digitala plattform Unikum. Genom att kontinuerligt dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten kan vi väva samman läroplanens intentioner med barnens nyfikenhet och lust till lärande. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden arbetar vi med Dibbers lärvänner; Alfa-Beta (språk och kommunikation), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande och kreativitet), Rör-Else (fysisk aktivitet), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra), Ute-Ugo (naturen och närmiljön). Utifrån dessa områden så sker utbildning och undervisning med barnen varje dag. Alla lärvänner är kopplade till förskolans läroplan Lpfö18 som finns här om du vill läsa mer

Under 2021 satsar vi extra på fokusområde ”språk och kommunikation” tillsammans med barnen och vår lärvän Alfabeta. Vi har genom statsbidrag bland annat kunnat köpa in barnlitteratur i fysisk form men också i form av ett digitalt bibliotek som finns tillgängligt i vår utbildning på förskolan. Utrymme finns också för satsning på kompetensutveckling hos våra pedagoger i form av föreläsningar, nätverk och kollegialt lärande.

Som ett led i vår satsning på språk och kommunikation har vi på förskolan startat ett eget litet förskolebibliotek- titta gärna in!

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer som tex öppettider, antal utvecklingsdagar etc (se Tyresö kommuns hemsida)

Organisation

Vi har en till viss del åldersindelad organisation av barnen. På yngre sidan har vi Pluto och Tellus där våra 1-2 åringar går. Här finns också Jupiter med barn som är 2-3 år. På äldre sidan finns Mars och Solen med våra äldsta barn 3-5 år. Under dagen så delar vi barnen i ytterligare grupper med färre barn så att barnen ska få befinna sig i en mindre lärgrupp och i ett mindre sammanhang. Vi har i dagsläget tre förskollärare som har ansvar för yngre respektive äldre sidan. Övriga pedagoger är utbildade barnskötare.