Öppettider Finnboda förskola

För närvarande har vi på Finnboda förskola öppettider mellan 06.45-17.30. Vi följer Nacka kommuns ramtider och erbjuder öppettider mellan 6.30-18.00 på vardagar och anpassar då öppettiderna utefter behov.

En måndag i månaden stänger vi förskolan 15.45 för personalmöte och fyra dagar per läsår har vi stängt för utvecklingsdagar för personalen.
Behöver du som vårdnadshavare omsorg dessa dagar eller tider ska anmälan till rektor ske senast två veckor innan på mejl.

Info om öppettider förskola

Vill du veta mer? Skolverket har mycket matnyttig information om öppettider för förskolor. Exempelvis om vem som bestämmer vilka dagar och tider barnet ska vara på förskolan om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig. De har även kopplat alla sina svar till källor i skollagen. I korthet står det att det är hemkommunen som organiserar förskoleverksamheten och som avgör vilka tider barnen får vara i förskolan. Det kan även beslutas att barn ska få vara mer i förskolan än de tider de har rätt till enligt skollagen. Viktigt att komma ihåg är att det är upp till huvuman att besluta hur dessa timmar ska fördelas, utifrån vad som är bäst för barnet. Huvudmannen i en kommunal förskola är kommunen och i en fristående skola så beslutas det av en styrelse eller liknande.
Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida.