Välkommen!

I augusti startar vi Dibber Nacka anpassad grundskola i Älta!

Våra elever är verksamhetens främsta drivkraft då elevernas utveckling stimulerar våra medarbetare till att ständigt söka den bästa undervisningsformen för varje individ.

För våra elever är det mänskliga mötet den bästa undervisningsformen.

Bad i anpassad grundskola

På Dibber Nacka anpassad grundskola kommer vi att kunna erbjuda bad som en del av undervisningen. Bad är en del av den anpassade grundskolans läroplan och bidrar till mycket positivt.

Helena Persson är sjukgymnast på vår systerskola Dibber Rullen anpassad grundskola i Solna. Hör henne berätta mer om hur hon och personalen på Dibber Rullen jobbar med bad.

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler