Öppettider Sjödalen förskola

Förskolan är öppen 6:30 – 18:00

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6:30-18:00.

Under sommar och julledighet slår vi ihop Dibbers förskolor i central Huddinge på en av förskolorna. Vilken förskola det är varierar.