Om oss

Hökarboden ligger i en villa centralt i Helenelund, sollentuna. Det är tre avdelningar på förskolan, två för de yngre barnen och en för de äldre.

Vi har gångavstånd till Helenelunds pendeltågsstation och busshållplatser. Hos oss finner ni rymliga lokaler och en underbar utemiljö. Gården har sandlådor, odlingslådor, träd, gungor, stafflier, lekkök och stora ytor som inbjuder till lek och lärande.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.