Om oss

Hökarboden ligger i en villa centralt i Helenelund, Sollentuna. Det är tre avdelningar på förskolan, två för de yngre barnen och en för de äldre.

Vi har gångavstånd till Helenelunds pendeltågsstation och busshållplatser. Hos oss finner ni rymliga lokaler och en underbar utemiljö. Gården har sandlådor, odlingslådor, träd, gungor, stafflier, lekkök och stora ytor som inbjuder till lek och lärande.

På Dibber Hökarboden förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Våra resultat i undersökningen Våga Visa 2024
Våga Visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan tre kommuner i Stockholmsområdet: Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby. Syftet med samarbetet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola. I årets undersökning bland våra vårdnadshavare fick vi på Dibber Hökarboden bland annat följande resultat:

100% – Mitt barn är trygg i förskolan
100% – Mitt barn trivs i förskolan
100% – Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola

Läs mer >>

Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på skolan och det känns att barnet trivs och utvecklas. Uppskattar även den öppen dialogen och regelbundna återkopplingen från pedagogerna.

Anastasia och Patrik, vårdnadshavare på Dibber Hökarboden förskola. Läs mer>>

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.