Välkommen!

  • Montessori
  • Reellt inflytande
  • Läroplansinriktat material
  • Välförberedd inspirerande miljö

Välkomna till Montessoriförskolan Fröhuset, den lilla familjära förskolan med montessoripedagogiken och barnens reella inflytande som ledstjärna!