Välkommen!

Välkomna till Montessoriförskolan Fröhuset, den lilla familjära förskolan med montessoripedagogiken och barnens reella inflytande som ledstjärna!

Ni möts av en väl förberedd inspirerande miljö där barnen dagligen får utforska läroplansinriktat material.

Pedagogerna möter min son på hans nivå vilket gör att han kan utvecklas i sin egen takt och jobba på med materialet i sitt eget tempo.

Rebecca, vårdnadshavare

Att arbeta på Fröhuset är otroligt givande, man lär känna alla barn. För mig innebär vår vision att se varje barn, varje dag.

Alexandra (Sassa), pedagog på Fröhuset Montessoriförskola

Roligt med personalen

Personal på Montessoriförskolan Fröhuset, Montessoriförskolan Kärnhuset och Råå Montessori visar på lekfullhet och hittar på ”slogans”.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.

Följ oss på instagram