Om oss

  • Naturkoncept – Samspel med naturen
  • Barnens inflytande i fokus
  • Egen kock
  • Tematiskt arbete skapar en helhet
  • 7 Lärvänner som stödjer barnens lärande

Vi har totalt 90 barn på förskolan fördelat på 5 avdelningar. Två avdelningar för barn 1-3 år och två avdelningar barn 3-4 år och våra äldsta barn 5 år är på en avdelning. På varje avdelning har vi en förskollärare och två barnskötare

Följ oss på instagram

Naturkoncept

Välkommen till Dibbers Naturkoncept på Edsviken. Vi tycker att barn har rätt att ha tillgång till naturen. För att barn ska tycka om att vara ute i skog och mark, tycka om naturen och vilja ta vara på den är det viktigt att de får uppleva naturens äventyr och mångfald!

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.