Om oss

  • Barnens inflytande i fokus
  • Tematiskt arbete skapar en helhet
  • 7 Lärvänner som stödjer barnens lärande

Vallpojken erbjuder de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande i en varm och trygg miljö tillsammans med kompetenta och medforskande pedagoger.

Idag har Vallpojkens förskola fem avdelningar. På varje avdelningar arbetar minst en förskollärare som leder det pedagogiska arbetet tillsammans med med erfarna och utbildade barnskötare.

På Dibber Vallpojken förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Följ oss på instagram

Titta in hos oss!

Träffa vår rektor Anna och kika in i våra lokaler på Dibber Vallpojken förskola.

Naturen som granne

Vi vill ge våra barn många goda naturupplevelser med lek och erfareheter från att vistas i skog och mark. På så sätt utvecklar barnen ett gott förhållningssätt till naturen och vår miljö, vilket sätter spår och påverkar barnen till att vilja ta hand om och visa omsorg för vår natur. 

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.