Om Silverbäcken skola

Silverbäcken är den personliga skolan som utbildar för framtiden. Vårt förhållningssätt utgår från att barn och elever kan, vill och vågar.

Vårt arbetssätt stödjer sig på IKT och utepedagogik, två arbetssätt som tillsammans utvecklar det bästa hos våra elever.

Vi arbetar aktivt för alla elevers trygghet och värdegrundsfrågor är i ständigt fokus bland både elever och vuxna.

På Silverbäcken arbetar vi med digitala verktyg för att ge alla barn samma förutsättningar. Därför ger vi alla elever till och med årskurs 5 en egen iPad och därefter en Chromebook. Vi arbetar också med programmering för att utveckla en förståelse för det digitala språket.

Här ser ni en kort film från elev som går på skolan

Film om Silverbäcken

Här ser ni en kort film från elev som går på Silverbäcken Dibber skola

Hälsa på en dag på skolan

Det finns olika sätt att komma och få en känsla för den skola som du är intresserad av. Du kan boka en tid för visning, komma på ”öppet hus” eller boka ett möte med rektor för mer information, via mejl eller telefon.

Det är viktigt för dig som vårdnadshavare att få komma och få en magkänsla samt svar på frågor om den skola där du ska lämna ditt eller dina barn.