Om S:t Johannes förskola

Välkomna till oss!

Vi på S:t Johannes är en Reggio Emilia inspirerad förskola med åldrarna 1-5. Vi är en centralt belägen förskola med plats för 25 barn. Vi har en gemensam avdelning för alla barn men arbetar i mindre nivåanpassade projektgrupper. I alla våra aktiviteter utgår vi från barnens intressen. Vi arbetar projektinriktat och svänger under resans gång eftersom vi följer barnen och deras visade intressen. Hos oss erbjuder vi mycket utomhuspedagogik. Vi har en gård som vi brukar vara ute på och går också iväg till olika parker i närområdet. Vi har även ett eget kapprumsbibliotek där barnen får låna hem böcker att läsa vilket uppskattas.

Utöver våra rutiner kring måltider och vila så är det barnen som styr hur dagen ska se ut.

Reggio Emilia

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som växte fram i Italien. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofiska kännetecken, lik väl som att se på olikhet som ett viktigt värde.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska bli en demokratisk praktik för såväl barnen som för samhället runtomkring.

Det finns idag många Reggio Emilia inspirerade förskolor i Sverige och i övriga Norden, i USA, samt på många andra håll i världen.