Om oss

  • Gångavstånd till Huddinge centrum
  • Unikum
  • Flexibel inskolning
  • Livslångt lärande
  • Ut och njut
  • Kunna, vilja och våga

Hos oss på Bergatrollet får barnen en god grund för ett livslångt lärande – i kunskap, vänskap, trygghet och glädje.

På kansligränd, nära kvarnbergsplan och på promenadavstånd från Huddinge centrum finner ni oss. Bergatrollet är en privat förskola som drivs av Dibber förskolor och skolor.

Förskolan öppnade hösten 2016 och bedrivs i i ljusa fräscha lokaler i ett flerfamiljshus. På förskolan finns det plats för 60 barn som fördelas på 3 avdelningar. Varje avdelning erbjuder ett likvärdigt material och en miljöanpassat efter ålder.

Vi har en gemensam ateljé där barnen får utlopp för sin kreativa sida genom skapande, dans och rörelse.

Bergatrollet har två gårdar som erbjuder barnen en variation av utmaningar. Förskolans centrala läge gör också att vi har nära till både natur och kultur. Vi gör ofta utflykter till både skog, bibliotek och olika parker i närområde samt 4h gården Rådsparken.

Förskolan har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, ut och njut och språkutveckling.

Vi tränar på socialt samspel, visa respekt och empati både för sig själv och andra människor. Vi vill att barnen som går hos oss blir självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet.

Hos oss finns närvarande och aktiva förskollärare och barnskötare som tillsammans med rektor driver förskolans samt barnens utveckling och lärande framåt.

Så här arbetar vi

Dibbers ledord lyder ”vi får världens viktigaste värden att växa”

”Världens viktigaste värden” är våra barn. Vårt mål är att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag.

Vår utgångspunkt är att barnen som går i vår förskola är nästa generations vuxna och vi erbjuder därför en förskola som förhåller sig till just detta. Vad det innebär är att vi försöker ge barnen allt vad de behöver här och nu samtidigt som vi förser dem med de egenskaper och förmågor som de kan tänkas behöva inför framtiden.

Som en av Dibbers förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och få en bra start på sin livslånga resa där man skall Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Förskolans verksamhet utgår ifrån vår värdegrund, läroplanen och dess måluppfyllelse samt barnkonventionen. För att synliggöra och konkretisera läroplanen för både barn och vuxna använder vi oss av våra lärvänner.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Arbetet med barnkonventionen bedrivs till stor del genom 10 kompisböckerna och med hjälp av Kanin och Igelkott.

Vi har även en diskrimineringsplan för förskolan som utgår ifrån DO:s sju diskrimineringsgrunder. Planen är en del av det dagliga arbetet och revideras och uppdateras varje år.

Vi planerar vår verksamhet utifrån varje barns unika förutsättningar och behov. Vi har mötesplatser både i vår inne och utomhusmiljö där barn kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtala kring.

Tillsammans med barnen undersöker och utforskar vi samt försöker besvara olika frågor som barnen har. I vår verksamhet är digitala verktyg såsom smartphone, lärplatta, kamera, robotar och projektorer ett naturligt inslag. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande.

Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för att bemöta det digitala samhälle vi lever i.

De digitala verktygen är även ett hjälpmedel i det pedagogiska dokumentationsarbetet vi bedriver dagligen tillsammans med barnen. På Bergatrollet likt Dibbers alla förskolor arbetar vi systematiskt för att säkra vårt pedagogiska uppdrag och hög kvalitet till varje barn.

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och barngruppens arbete i lärloggen för avdelningen. Tillsammans med barnen följer vi sedan upp och reflekterar över pågående verksamhet för att göra barnen delaktiga och involverade i sin egen vardag på förskolan.

Vi använder oss av Unikum för att du som vårdnadshavare på ett enkelt sätt ska kunna ta del av ditt barns vardag på förskolan. I Unikum kan du som vårdnadshavare även se vilka läroplansmål som är kopplade till den undervisning i förskolan som pågår vid varje aktuell händelse, men också viktig information från rektor och pedagoger. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum. Ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går igenom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker – Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.