Om Örtagård förskola

Vill du att ditt barn skall få förutsättningar att utvecklas och ges möjlighet att bli den bästa versionen av den ditt barn är och den ditt barn vill vara? Att dagligen få möta högt kvalificerade pedagoger som på ett lekfullt sätt tillsammans med barngruppen ges förutsättningar till att uppleva och delta i undervisning och lärande i utmanande lärmiljöer? Vill du ge ditt barn möjlighet att få göra sin röst hörd, uppmuntras att tänka kritiskt och ha känslan av att bli lyssnad på? Då skall du absolut söka förskoleplacering hos oss!

Vi kan erbjuda dig en förskoleplacering på den absolut bästa förskolan på Rosengård i stadsdel Öster i Malmö.

Förskolans miljö

Örtagårds förskola är en liten familjär och stabil förskola på första våningen i ett lugnt bostadsområde. Det finns en liten egen uteplats, där det just nu pågår ett utvecklingsarbete med att skapa inbjudande lärmiljöer som leder till ett utforskande lärande tillsammans med förskolans pedagoger. Intilliggande grönområde och lekplatser ger många möjligheter till att vara nära eller längre ifrån förskolan. Buss- och tågförbindelser är nära om förskolan ger sig iväg längre bort.

Förskolan består av en syskonavdelning där barnen delas in i mindre grupper under dagen. Pedagogerna har ett nära samarbete med vårdnadshavarna och ett tryggt och förtroendefullt klimat råder.

Förskolans pedagogiska tanke

Förskolan arbetar utifrån gällande styrdokument men även med lärvännerna Hjärtrud, Kreativa, Räkne-Reza, Alfa-Beta, Rör-Else, Lek-Levi och Ute-Ugo . Lärvännerna stödjer pedagogerna i att hålla fokus på det pedagogiska uppdraget och synliggör för barnen vilka lärområden de upplever under sitt egna förändrade lärande.

Verksamheten arbetar för att dagen skall fyllas av aktiviteter som inbjuder till ett nyfiket, utmanade och lustfyllt förhållningssätt. Alla barn skall få möjlighet att arbeta kollaborativt, kreativt, tänka kritiskt och få möjlighet att kommunicera på olika sätt. Medskapande pedagoger finns för att utforska tillsammans, eller enskilt. IT-verktyg används som ett komplement för att utveckla och utmana barnen dagligen.

Titta gärna in på vår instagramsida dibber.ortagard som är fylld med pedagogiska aktiviteter som barnen ges möjlighet att delta i!

Alla som kommer till förskolan skall känna sig välkomnade, bli synliggjorda och känna ”-du gör skillnad”. De som kommer möts av en pedagog som visar med ord och handling att alla är lika viktiga pusselbitar för att gruppen skall vara komplett. Alla behövs och alla är lika värdefulla. Barn lär när de deltar i en aktivitet som upplevs intressant och lustfylld, det skall vara roligt att lära något nytt! Känslan av delaktighet och möjlighet att påverka innehåll i aktiviteter är viktig för alla barn, oavsett ålder.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention har sedan förskolans start varit en grundpelare i verksamheten. Alla barn skall ha möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin egen dag. Att kunna påverka och göra sin röst hörd år en självklarhet och ett uttalat förhållningssätt. Alla barn skall ges möjligheter att utveckla sin roll som samhällsaktör i Malmö. Aktivt arbete i barngrupperna för att motverka kränkning eller diskriminering pågår kontinuerligt. Förskolan arbetar utifrån ett förhållningssätt och barnsyn där alla har rätten att vara den de är och rätten att bli den de vill bli.

Förskolan uppmärksammar barnkonventionen varje år med ett fördjupande arbete som avslutas med ett firande.