Om Örtagård förskola

  • Välkomnande
  • Lustfyllt
  • Delaktighet

Vill du att ditt barn ska få möjlighet att utveckla sin kollaborativa förmåga i utmanande lärmiljöer? Att dagligen få möta högt kvalificerade pedagoger som på ett lekfullt sätt tillsammans med barngruppen utvecklar sin kommunikation och sitt kreativa tänkande? Vill du ge ditt barn möjlighet att få göra sin röst hörd, uppmuntras att tänka kritiskt och ha känslan av att bli lyssnad på? Då skall du absolut söka en plats hos oss!

Vi kan erbjuda dig en förskoleplacering på den absolut bästa förskolan på Rosengård i stadsdel Öster i Malmö

Förskolans miljö

Örtagårds förskola är en liten familjär och stabil förskola på första våningen i ett lugnt bostadsområde. Det finns en liten egen uteplats, där det just nu pågår ett utvecklingsarbete med att skapa inbjudande lärmiljöer som leder till ett utforskande lärande tillsammans med förskolans pedagoger. Intilliggande grönområde och lekplatser ger många möjligheter till att vara nära eller längre ifrån förskolan. Buss och tågförbindelser är nära om förskolan ger sig iväg längre bort.

Förskolan består av en syskonavdelning där barnen delas in i mindre grupper under dagen. Pedagogerna har ett nära samarbete med vårdnadshavarna och ett tryggt och förtroendefullt klimat råder.

Förskolans pedagogiska tanke

Förskolan arbetar utifrån gällande styrdokument men även med lärvännerna Hjärtrud, KreaTiva, RäkneReza, AlfaBeta, RörElse, LekLevi och UteUgo . Lärvännerna stödjer pedagogerna i att hålla fokus på det pedagogiska uppdraget och synliggör för barnen vilka lärområde de upplever under sitt egna förändrade lärande.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Verksamheten arbetar för att dagen skall vara fylld av aktiviteter som inbjuder till ett nyfiket, utmanade och lustfyllt förhållningssätt, alla barn skall få möjlighet att arbeta kollaborativt, kreativt, tänka kritiskt och få möjlighet att kommunicera på olika vis. Medskapande pedagoger finns för att utforska tillsammans, eller enskilt. IT-verktyg används som ett komplement för att utveckla och utmana barnen dagligen.

Titta gärna in på vår instagramsida dibber.ortagard som är fylld med pedagogiska aktiviteter som barnen ges möjlighet att delta i!

Ledord – Välkomnande, Lustfyllt samt Delaktighet

Dessa ledord genomsyrar verksamheten. Alla som kommer till förskolan skall känna sig välkomnade och synliggjorda ”-du gör skillnad”. De som kommer möts av en pedagog som visar med ord och handling att alla är lika viktiga pusselbitar för att gruppen skall vara komplett. Alla behövs och alla är lika värdefulla. Barn lär när de deltar i en aktivitet som upplevs intressant och lustfylld, det skall vara roligt att lära något nytt! Känslan av delaktighet och möjlighet att påverka innehåll i aktiviteter är viktig för alla barn, oavsett ålder.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention har sedan förskolans start varit en grundpelare i verksamheten. Alla barn skall ha möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin egen dag. Att kunna påverka och göra sin röst hörd år en självklarhet och ett uttalat förhållningssätt. Alla barn skall ges möjligheter att utveckla sin roll som samhällsaktör i Malmö. Aktivt arbete i barngrupperna för att motverka kränkning eller diskriminering pågår kontinuerligt. Förskolan arbetar utifrån ett förhållningssätt och barnsyn där alla har rätten att vara den de är och rätten att bli den de vill bli.

Förskolan uppmärksammar barnkonventionen varje år med ett fördjupande arbete som avslutas med ett firande.

Vi får världens viktigaste värden att växa!