Fritids på Kärnhuset skola

Vår fritidsverksamhet är tillgänglig både före och efter skolan och ses som en förlängning av skoldagen.

All personal arbetar enligt Maria Montessoris filosofi precis som i skolan med samma bemötande och samma förhållningssätt. Fritidspersonalen är med även i skolan och på så sätt får de en helhetsbild av eleven och kan erbjuda kompletterande aktiviteter under eftermiddagen som gör att eleven kan fortsätta sin utveckling även efter skoltiden.