Dibber är ett värdegrundsdrivet skolföretag, vi erbjuder en modern pedagogik där varje skola får ha sin unika prägel. Vi strävar efter att våra skolor ska vara den den bästa skolan för varje elev och vi arbetar aktivt hälsofrämjande och förebyggande med eleven i fokus. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, utmanade och ges studiero när de går hos oss. 

Våra skolor ger eleverna möjligheter att växa och utvecklas till den bästa versionen av sig själva. 

search
Visar alla
Täby, 183 68 Täby

Dibber Capella anpassad grundskola

Helsingborg, Helsingborg

Dibber Fyrklövern

Helsingborg, Rydebäck

Dibber International School Helsingborg

Sollentuna, 192 70 Sollentuna

Dibber International School Sollentuna

Nacka, 138 30, Älta

Dibber Nacka anpassad grundskola

Solna, 169 64, Solna

Dibber Rullen anpassad grundskola

Sollentuna, 192 71, Sollentuna

Dibber Snäckbacken anpassad grundskola

Stockholm, 112 64, Stockholm

Dibber Stora Essingen anpassad grundskola

Malmö, Malmö

Hindby skola

Helsingborg, Råå

Kärnhuset Dibber

Helsingborg, 254 22 Helsingborg

Kubikskolan Dibber

Helsingborg, Helsingborg

Långvinkeln Dibber

Sollentuna, Sollentuna

Norra Strand Dibber

Malmö, 212 16 Malmö

Östra Skolan

Sollentuna, 191 38 Sollentuna

Silverbäcken Dibber

Inom Dibber skolor har vi idag skolor som arbetar med utepedagogik, matteprofil och med Montesoriinriktning. Hör av dig till den skola just du är intresserad av för att få mer information om vad just den skolan satsar extra på.  


Om att välja en fristående skola – information från Skolverket: Vårdnadshavare kan välja en fristående skola för sitt barn i stället för en kommunal skola. Huvudregeln är att fristående skolor ska vara öppna för alla elever som har rätt till utbildning. Om det inte finns plats för alla som söker till den fristående skolan ska urvalet göras på ett sätt som Skolinspektionen godkänt. Exempel på vanliga urvalsgrunder: anmälningstid (kötid), syskonförtur och geografisk närhet.