Fritids på fyrklöverns skola

Vår fritidsverksamhet – musikprofil och relationskompetens

På Dibber Fyrklöverns skola strävar vi efter att skapa en röd tråd mellan skola och fritids. Fritidsverksamheten genomsyras av elevinflytande, eleverna ska känna att de kan påverka innehållet på fritids. Vi erbjuder även musiklektioner med fokus på ensemble på fritidstid, något som är mycket uppskattat av eleverna. Under innevarande läsår har vi även skapande och miljö som fokusområde. Vi är måna om att knyta vår verksamhet till de styrdokument som finns för fritidshemmet.

Vi har så fin skolgård och jag tycker mycket om vår fotbollsplan

elev

Goda relationer – grunden till lärandet på fritids

På fritids är relationerna i fokus, genom att skapa goda relationer till alla elever får vi en verksamhet som bygger på tillit och värme. Vi värnar om de genuina samtalen, genom dessa får vi syn på hur verksamheten kan förändras utifrån elevernas behov och relation till våra styrdokument. Vi är måna om att eleverna ska få pröva och utveckla sina idéer på flera sätt och med varierande material.