Välkommen

Fröhuset är en liten förskola med stora möjligheter. Vi finns i ett lugnt villaområde på Poppelvägen, med en fin gård belägen på en höjd. Vi är en liten förskola med stora möjligheter till lek och lärande. Vi har 25 barn och fyra pedagoger, som arbetar i två olika grupper – Lilla Hjärtat och Stora Hjärtat. Hos oss har barn och pedagoger en nära relation till varandra på hela förskolan. Vi delar in oss i olika grupper under dagarna, både utifrån och ålder och intresse. Vi arbetar med särskilt fokus på språk, med språkutvecklande lekar och aktiviteter.

På Dibber Fröhuset förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.