Om Daggkåpan förskola

Förskolan Daggkåpan finns på Sickla Allé 13 i Nacka. Runt husknuten har vi Nackareservatet, Hammarbybacken, trevliga parker och bra kommunikationer. Förskolan har ca 66 barn som är fördelade över 4 avdelningar. Barnen delas in i pedagogstyrda aktivitetsgrupper under dagen.

Vår innemiljö är pedagogiskt genomtänkt och stimulerar till lek, arbetsro och utmaningar genom hela dagen. Innemiljön är föränderlig utifrån barnens behov, nyfikenhet och lärprocesser. Pedagogerna är barnens medforskande vuxna och trygga vägvisare genom livets viktiga första år. På Daggkåpan har vi hög andel förskollärare.

På Daggkåpan börjar äventyret. Varannan fredag så har vi ”Sagolika fredag” där barnen redan på morgonen möts av en känd sagofigur, frågan är alltid , vem ska det bli?

Vår inomhusmiljö uppmuntrar till spännande aktiviteter där olika rum erbjuder olika saker allt från ateljéer där konst och kultur är i fokus till naturrum, mattehörna och språkvrå. De pedagogiska rummen är en stor del av barnens vardag där de kan ta del av undervisning och lärande. Våra lärvänner ledsagar barnen rätt. Avdelningarna är uppdelade för yngre och äldre barn. Barnen har tillgång till ett rikt material uppdelat efter ålder. Då kan barnen själva vara delaktiga i vad de vill använda utan att vara begränsade av att det inte står framme.

Demokrati och delaktighet mellan barn och pedagog är viktigt hos oss. Pedagogerna planerar undervisningen men är lyhörda och öppna för barnens frågor och intressen.

Vår gård är stor och mångsidig. Här har vi plats för både äventyr och undervisning. Förskolan ligger i anslutning till naturen så utflykter är ett återkommande inslag på Daggkåpan. Hos oss är barnen trygga och får en spännande och lärorik tid på förskolan.