Om Daggkåpan förskola

Förskolan Daggkåpan finns på Sickla Allé 13 i Nacka. Runt husknuten har vi Nackareservatet, Hammarbybacken, trevliga parker och bra kommunikationer. Förskolan har ca 66 barn som är fördelade över 4 avdelningar. Barnen delas in i pedagogstyrda aktivitetsgrupper under dagen.

Vår innemiljö är pedagogiskt genomtänkt och stimulerar till lek, arbetsro och utmaningar genom hela dagen. Innemiljön är föränderlig utifrån barnens behov, nyfikenhet och lärprocesser. Pedagogerna är barnens medforskande vuxna och trygga vägvisare genom livets viktiga första år. På Daggkåpan har vi hög andel förskollärare