Klagomålshantering

Vi på Dibber strävar hela tiden efter att bli bättre på det vi gör. Därför välkomnar vi klagomål, synpunkter och beröm.

Om du har en synpunkt eller beröm att ge oss ber vi dig i första hand kontakta berörd verksamhet och rektor men du är också välkommen att maila oss på synpunkter@dibber.se

Lämna ett klagomål

Enligt 4 kap. 8 § ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudmannen det vill säga Dibber ansvarar för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i samtliga skolformer; förskola, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola samt öppen förskola.

Dibber strävar efter att erbjuda hög kvalitet i alla våra verksamheter och vi vill alltid förbättra oss. Därför är din feedback värdefull för oss på Dibber. Har du tips på hur vi kan förbättra oss eller vill du framföra ett klagomål finns information om hur du går till väga här.

1. Börja att prata med förskolan eller skolan

Framför dina synpunkter eller ditt klagomål på verksamheten direkt till ditt barns förskollärare, mentor eller lärare i första hand. Det är oftast det mest effektiva sättet då verksamheten kan agera snabbare på din feedback.

2. Prata med rektorn

Får du inte den hjälp du önskar utifrån din synpunkt och klagomål kan du i nästa steg kontakta rektorn. Du kan lämna din synpunkt eller ditt klagomål till rektorn muntligt eller skriftligt via mejl.

3. Lämna klagomål direkt till huvudmannen

Om du fortfarande upplever att du inte fått den hjälp du vill ha kan du vända dig till skolans huvudman som är nivån över rektorn. Då kan lämna ditt klagomål direkt till huvudmannen via Dibbers klagomålshanteringssystem, länken hittar du här nedan. Du får lämna klagomål anonymt men om du vill ha återkoppling på klagomålet ber vi dig att lämna dina kontaktuppgifter.

Har du inte möjlighet att registrera ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post till följande adress: Dibber SverigeAB, Box 2044, 191 02 Sollentuna.

Vad händer efter att du lämnat ett klagomål?

Enligt skollagen ska en utredning av ett klagomål ske skyndsamt, på Dibber innebär det att den som lämnat ett klagomål mot utbildningen och lämnat sina kontaktuppgifter ska kontaktas inom en till två dagar och en utredning om det förhållande som klagomålet avser påbörjas inom en vecka. När ditt klagomålsärende avslutas får du återkoppling. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

GDPR klagomål

När du skickat ett klagomål via formuläret hamnar det i vårt klagomålssystem som heter DF-respons. När du väljer verksamhet kommer ditt klagomål i första steget hamna hos ansvarig regionchef, ansvarig skolchef och kvalitets- och utvecklingschef på Dibber. När ditt klagomål hanteras kommer berörd verksamhet att kontaktas.

Behandling av personuppgifter sker utifrån GDPR och skollagen 26 a kap Behandling av personuppgifter.

Uppgifterna gällande klagomål sparas så länge barnet/eleven fins i någon av Dibbers verksamheter eller när ärendet bedöms som avslutat.

Dibbers dataskyddsombud når du via mail: dataskydd@dibber.se