Klagomålshantering

Vi på Dibber strävar hela tiden efter att bli bättre på det vi gör. Därför välkomnar vi klagomål, synpunkter och beröm.

Om du har en synpunkt eller beröm att ge oss ber vi dig i första hand kontakta berörd verksamhet och rektor men du är också välkommen att maila oss på synpunkter@dibber.se

Lämna ett klagomål

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något vill vi att du kontaktar oss med ditt klagomål.

När du lämnar ett klagomål på någon av våra förskolor, öppna förskolor, förskoleklasser, fritidshem, grundskolor eller grund- och gymnasiesärskolor är det väldigt viktigt för oss och vårt förbättringsarbete.

Steg 1. Kontakta verksamheten direkt

Vänd dig i första hand till personalen, kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.

Steg 2. Kontakta rektor eller ansvarig chef

Tycker du inte att du får gehör eller rätt hjälp när du kontaktat verksamheten direkt? Prata då med ansvarig rektor eller chef.

Steg 3. Kontakta huvudmannen

Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av ansvarig lärare, förskollärare, ansvarig rektor eller chef. Huvudmannen, som är Dibber Sverige AB, når du på dibber.se/klagomal via det formulär som länkas under «Lämna ditt klagomål här». Du får lämna klagomål anonymt men om du vill ha återkoppling ber vi dig lämna dina kontaktuppgifter.

Har du inte möjlighet att registrera ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post till följande adress: Dibber SverigeAB, Box 2044, 191 02 Sollentuna.

Vad händer efter att du lämnat ett klagomål?

Om du lämnat kontaktuppgifter kommer vi kontakta dig gällande ditt klagomål inom en vecka. När ditt klagomålsärende avslutas får du återkoppling. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

GDPR klagomål

När du skickat ett klagomål via formuläret hamnar det i vårt klagomålssystem som heter DF-respons. När du väljer verksamhet kommer ditt klagomål i första steget hamna hos ansvarig regionchef, ansvarig skolchef och kvalitets- och utvecklingschef på Dibber. När ditt klagomål hanteras kommer berörd verksamhet att kontaktas.

Behandling av personuppgifter sker utifrån GDPR och skollagen 26 a kap Behandling av personuppgifter.

Uppgifterna gällande klagomål sparas så länge barnet/eleven fins i någon av Dibbers verksamheter eller när ärendet bedöms som avslutat.

Dibbers dataskyddsombud når du via mail: dataskydd@dibber.se