Välkommen!

Vi är en förskola med närmare 80 barn och 10 pedagoger.

Våra engagerade Pedagoger arbetar fokuserat med att möta barnens intresse och nyfikna frågor för att där skapa ett meningsfullt lärande.

Stort fokus ligger på värdegrund, språk och matematik/naturvetenskap.