Om Fyrklöverns skola

Dibber Fyrklöverns skola är en skola för elever i årskurs F-5. Vi strävar efter att varje elev ska få möjlighet att känna sig unik och värdefull. Vår skola finns i bostadsområdet Gustavslund, nära naturområden och lekparker.

Lyckas i skolan – lyckas i livet!

Vår ambition är eleverna ska ges de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan. De har rätt att känna glädje, stolthet och gemenskap tillsammans med sina kamrater. Vi föds med olika förutsättningar och vi formas av våra uppväxtvillkor. Det viktigaste för oss är att varje elev når sin fulla potential. Skolan är en arena där eleverna får syn på att olikheter kan vara en tillgång och att vi behöver varandra för att lyckas.

Tydliga krav och höga förväntningar

Vår verksamhet präglas av höga och tydliga krav, för såväl elever som lärare. Varje elev erbjuds en undervisning som är anpassad efter deras kunskapsnivå och mognad.

Alla pedagoger på vår skola tar ett gemensamt ansvar för att eleverna ska lära och utvecklas, såväl i skolan som på fritids. Hos oss är eleven i centrum och har stora möjligheter till inflytande.

Vi har en tydlig plan om vilka kunskaper och förmågor vi vill att våra elever ska erövra under sina år hos oss. För att få en bild av våra fokusområden, se vårt pedagogiska träd längst ner.

Jag gillar att vi har så bra lärare på vår skola

elev

Att lära i meningsfulla sammanhang

Förändringstakten i samhället är hög. Det som var värdefulla kunskaper igår är det kanske inte idag. Vi strävar hela tiden efter att följa samhällsutvecklingen och se till att såväl de små som de stora frågorna kommer in i varje klassrum. Vi behöver ibland också blicka bakåt för att förstå vår samtid. Eleverna lär sig bäst i meningsfulla sammanhang, därför knyter undervisningen an till elevernas erfarenhetsvärld. Skolans fysiska och sociala miljö ska locka till ett lustfyllt lärande för livet. För att få så hög måluppfyllelse som möjligt ser vi digitala lärverktyg som centrala i undervisningen.

Jag gillar att vi får skriva så mycket i skolan

elev

Dibbers pedagogiska träd

Dibbers skolors pedagogiska träd