Om oss

Förskolan Valpebo ligger i Södra Lindhult i Örebro. Förskolan består av fem avdelningar. Vår profil ”ut och njut” utgår ifrån ett upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande. Utevistelsen ska vara lustfylld samtidigt som den riktar sig mot mål i förskolans läroplan. Vi har en mobil avdelning vilket innebär att vi har vår förskolebuss som är ett pedagogiskt verktyg för våra äldsta barn. Den ger oss möjligheten att upptäcka och utforska miljöer utanför förskolan både inomhus och utomhus.

Vi följer Örebro kommuns öppettider.

Följ med in i vår förskolebuss

Följ med vår pedagog Ida på en tur in i vår förskolebuss och hör henne berätta om hur vi jobbar med vår mobila avdelning.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.