Föräldrasamverkan på Rullen

Din feedback är viktig för Rullens fortsatta utveckling och tillsammans skapar vi en social arena för lärande som sätter positiva spår

Våra löften och förväntningar till dig som vårdnadshavare

 • Vi utvärderar skolans kvalité och justerar våra arbetssätt för bästa resultat.
 • Ditt barn är garanterad en arbetsmiljö med trygghet och arbetsro
 • Det finns en överenskommelse med dig om ditt barns kunskapsutveckling och omvårdnad.
 • Rullen vill alltid ha din feedback och använder den i förbättringsarbetet.
 • Vi håller skolans regler levande och agerar konsekvent
 • Du får information om vad som händer på skolan.
 • Du tar aktiv del i ditt barns kunskapsutveckling och ansvarar för att ditt barn deltar i all undervisning.
 • Du deltar i möten för vårdnadshavare och utvecklingssamtal.
 • Du ger oss information som vi ber om för ditt barns välmående och trygghet.
 • Du ger oss feedback så att Rullen kan förbättras.
 • Du visar respekt för Rullen, dess arbete och regler.
 • Du tar del av skolans information och svarar på förfrågningar i rätt tid.

Utvecklingssamtal, föräldramöten

Ditt barns mentor bjuder in till utvecklingssamtal 2 gånger varje läsår. Under utvecklingssamtalet följer mentorn upp ditt barns kunskapsutveckling i förhållande till läroplanens kunskapskrav. Du kan hela tiden följa ditt barns kunskapsutveckling i InfoMentor. 

Föräldramöte hålls minst en gång varje läsår och i början på läsåret.

Kommunikation med skolan.

Vi har flera kanaler för kommunikation mellan skolan och hemmet. 

Kontaktbok

Kontaktboken ska fungera som en positiv länk mellan elevens olika vistelseplatser den ska i första hand användas för elevens berättelse.  

Digitala plattformar

Tyra-appen 

En digital kanal för information mellan oss och dig som vårdnadshavare angående ditt barn och allt som händer på Rullen.

Du laddar ner appen på din telefon och får en inbjudan från oss (det kan även mor- och farföräldrar få) och sedan är ni igång. 

I Tyra:

 • Anmäler du enstaka frånvaro
 • Sänder du meddelanden
 • Finns kontaktuppgifter till Rullen och andra vårdnadshavare
 • Vet du när barnet kommit till Rullen och när det åkt hem
 • Får du information och påminnelser via ett händelseflöde
 • Har ditt barn en portfolio med bilder, film och överenskommelser
 • Publicerar Rullen bilder och film från skola och fritids

 

I Infomentor

Den information ni kan läsa i Händelser och Nyheter på Tyra kommer även att finnas i Infomentor.

I Infomentor kan ni följa ert barns kunskapsutveckling mot de nationella styrdokumenten.

Rullens YouTube, FB & Instagram

Följ elevernas lärande genom YouTube, Facebook & Instagram 

Sök på Dibber Rullen och lägg till dig som prenumerant så får du veta när det läggs upp något nytt.

SkolRådet (SR) finns för att utveckla och bistå skolan i förbättringsarbetet

∙ Kommunikationslänk mellan vårdnadshavare och skolledning

∙ Skolrådsmöten, 2 gånger/läsår

∙ Möte för vårdnadshavare, 1 gång/läsår

∙ Delta i att skapa naturliga mötestillfällen för vårdnadshavare till elever på Rullen

Allmänna frågor kan lämnas till Skolrådet eller direkt till rektor.

Frågorna besvaras i Skolrådsprotokollet. 

Klagomål ska hanteras enligt klagomålsordning.

Inför mötet sänds meddelande till alla vårdnadshavare om frågor till rådet via Tyra-appen där även kontaktuppgifter till skolrådsrepresentanter finns och mötesprotokollet publiceras.

Klagomål

Synpunkter och klagomål framförs till berörd medarbetare och utgår från Dibber Rullen anpassad grundskolas klagomålshantering enligt följande ordning:

 1. Till den medarbetare på Rullen som är berörd av din feedback eller missnöje.
 2. Till ditt barns mentor
 3. Till rektor
 4. Till skolchef på Dibber Sverige
 5. Till din hemkommun och/eller Skolinspektionen

Vår ambition är att en lösning ska komma fram så tidigt som möjligt i ordningen. Vi tillämpar Snäckbackens rutin för konflikthantering vid klagomål.

Alla klagomål kan också anmälas direkt i DF-respons. Rektor får då information och startar en utredning. Klicka på följande länk.