Aktuellt på Kärnhuset Montessoriförskola

Vi arbetar aktivt inom de flesta områdena alltid. Vårt montessorimaterial synliggör matematik, språk, kultur, historia, konst, praktiska och sensoriska övningar samt även konst, slöjd och teknik.

Vi uppmärksammar traditioner och arbetar kring detta till exempel vid högtider.

Barn skapar saker för skapandets skull inte för att visa upp det men vi synliggör gärna det arbete barnen lägger ner genom enskilda eller gemensamma planeringar och lärloggar på Unikum samt på Instagram för att föräldrarna ska känna sig delaktiga i de arbeten barnen gör varje dag.


Här finner du aktuell information från förskolan såsom vad vi arbetar med för tillfället. För information om vad som händer på förskolan inom nära framtid så är du varmt välkommen att kontakta förskolan direkt (rektor eller avdelning). Antingen kan du gå via vårdnadshavarens primära kanaler eller så kan du kika på vår kontaktsida (meny i lilla lövet uppe till höger).