Våra arbetslag på Långvinkeln

Varma människor med hög kompetens

På Långvinkeln skola Dibber arbetar legitimerade grundskollärare med montessoriutbildning, montessoripedagoger, legitimerade fritidspedagoger, montessoriassistenter och resurspedagoger som handleder, inspirerar, väcker intresse och utmanar elevernas tankar.

Elevhälsoteam

Skolan har egen specialpedagog och skolkurator samt tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Vi arbetar med flexibla insatser utifrån varje elevs individuella behov.