Våra urvalsgrunder

Organisatoriskt samband

Innebär att en fristående förskola samutnyttjar lokaler eller personal med den aktuella skolan

Barn som går på Kärnan erbjuds förtur. Eleven antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

Syskonförtur

Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats. Urvalsgrunden syskonförtur gäller för barn som söker till förskoleklass eller till årskurs 1–6. Det andra syskonet ska gå på den sökta skolan kommande läsår och vara folkbokförd alternativt boende på samma adress som det sökande syskonet. Även här antas elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

Pedagogiskt samband

Innebär att montessoripedagogik tillämpas som urvalsgrund

Barn som går på en förskola med montessoripedagogik beviljas förtur