En dag på Pilgården

Förskolan öppnar 7.00  där vi startar dagen med planerad undervisningsaktiviteter. 

På förmiddagen samlas grupperna för samling och fruktstund där vi tillsammans välkomnar varandra och går igenom dagens innehåll och  dagens veckodag aktivitet- 

På vår förskola genomsyrar sammanhang tydlighet och inflytande. 

Varje dag erbjuds aktiviteter som ska utmana barnen till ett lekfullt varierande lärande enligt vårt läroplansuppdrag på individnivå och främja gruppkänslan på förskolan. 

Innan lunchen samlas vi för sång och musiksamling. De äldre barnen turas om veckovis att duka våra bord. 

Efter lunch är det sovvila för de mindre barnen och sagovila för de äldre, där läser vi böcker eller flanosagor efter barnens önskan. 

På eftermiddagen är vi ute på vår fina gård där barnen har tillgång till stora ytor med brett utbud av lekredskap för alla åldrar. 

Mellanmål serveras med varierande utbud. 
 

Förskolan stänger 17.00