Välkommen!

Dibber Rullen anpassad grundskola är en anpassad grund- och gymnasieskola i Solna.

Våra elever är verksamhetens främsta drivkraft då elevernas utveckling stimulerar Rullens medarbetare till att ständigt söka den bästa undervisningsformen för varje individ.

För våra elever är det mänskliga mötet den bästa undervisningsformen.

Titta in hos oss

Titta in hos oss och hör våra medarbetare berätta mer om vår verksamhet.

Vinnare av Kvalitetsutmärkelsen – Bättre skola 2020

Dibber Rullen anpassad grundskola har glädjande mottagit kvalitetsutmärkelsen “Bättre skola 2020”. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen. Via denna utmärkelse lyfts goda förebilder inom skolan fram som arbetat strukturerat och långsiktigt med sitt kvalitetsarbete. SIQ driver Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Skolverket.

Så går det till med PODDiska

Här visar vi upp hur det kan gå till då vi talar PODDiska med elverna på Rullen.

Vi tar emot kvalitetsutmärkelsen ”Bättre skola”

Se en kort film från när hela personalen tar emot utmärkelsen

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler