En dag hos oss

En dag på förskolan Skogsdungen

Kl. 7.00 öppnar vi på förskolan och de första barnen börjar komm.

Kl. 7.30 börjar vår dag utomhus och de som kommer välkomnas och checkas in av pedagog i vårt närvarosystem Tempus. Ditt barn har kläder för utevistelse.

Kl. 9.00 är barnen uppdelade i respektive arbetslag Skogen och Dungen och har en fruktstund där barnen kan förberedas på dagens aktiviteter. Förmiddagarna är tid för nya upptäckter i teman och projekt, men även den lustfyllda leken. Gruppen delas ofta i mindre grupper, några går till närliggande skog andra är på gården och har vattenlek, upptäcker och utmanar sig själv i vår egen skogsbacke klättra eller gå över stock och sten.

Kl.11.00 är det lunch med efterföljande vila både för stora och små.

Kl. 14.00 mellanmål äts gärna ute om vädret tillåter.

Efter mellanmålet börjar några barn och pedagoger att gå hem och de som är kvar fortsätter sina upptäckter på gården eller inne i våra lek och lärmiljöer.

Kl. 17.00 stänger förskolan