Välkommen!

Välkommen till Dibber Trädkronan förskola i Västerås.

Vi är en liten förskola som är placerad i området Skälby, ett naturnära område nära skogen.

På förskolan har vi 41 barn inskrivna. Förskolan är uppdelad på två avdelningar, Aspen och Linden, med åldrarna 1–5 år.

Titta in i våra nya lokaler!

Se när vår rektor Micaela visar runt i våra två helt nya avdelningar som öppnar i början av 2024.

Titta in hos oss!

Möt vår rektor Micaela och titta in i våra fina lokaler.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.