Pedagogik på Kolmårdstrollen förskola

Utomhuspedagogiken och projekterande arbetssätt med storyline är basen på vår förskola. Våra styrdokument, läroplan för förskolan, skollagen och barnkonventionen ligger alltid till grund för vårt arbete. Värdegrunden, jämställdhet och normkreativitet är viktiga bitar.

Utomhuspedagogik:

Vi samarbetar med friluftsfrämjandet och arbetar med grupperna Knytt och Mulle. Knyttarna är de lite äldre barnen och dem får lära sig vad som händer i naturen, årstidsväxlingar, växter och djur.  Även här är glädjen med att vistas i naturen viktigast. I Mulle, de äldsta barnens grupp, går vi lite djupare in i kunskaperna vi pratar om kretslopp, miljöaspekter, hitta vilse kurs och vi leker och sjunger. I Mulle arbetar vi också mycket med olika uppdrag där vi får in olika delar av läroplanen.

Även dagarna vi inte är i skogen är vi mycket ute på gården eller gör olika utflykter. Alla barn som sover ligger i vagn eller vindskydd ute. Vi äter ofta ute, både lunch och mellanmål.

​Sedan vi skaffade vår buss åker vi på olika utflykter i skogen eller till museum, teater och biblioteket.

Projekterande arbetssätt med storyline:

Detta är ett arbetssätt där barnen får vara mycket delaktiga. Vi når alla läroplanens mål genom storyline. Inriktningen storyline utgår ifrån något barnen visat intresse för. Vi startar alltid med en brainstorming om vad barnen känner till om ämnet och avslutar på samma sätt. Det bli då tydligt vad undervisningen har resulterat i för kunskap och barnen ser själva vad de lärt sig. Vi har en story som barnen genom tankar och idéer för framåt. Vi får med barnen genom brainstorming, röstning och att barnen reflekterar över öppna frågor utan givna svar. Barnen kommer med lösningar och idéer hur arbetet ska fortlöpa.

Vi arbetar i åldersindelade temagrupper som heter Rumpnissar, Vättar, Grådvärgar och Vildvittror.

I höst startade vi upp ett nytt storyline projekt. Barnens intresse för djur och djurpark var avgörande. Det började med att vi fick ett brev från en dam med mycket pengar. Hon ville ha hjälp med att bygga en djurpark. I brevet fanns instruktioner hur hon ville ha det. Barnen väljer ett djur att forska om och lära sig om. Sedan får barnen skapa sitt djur. Vi bygger en park med djur, byggnader , restauranger m.m. I vårt projekt får vi med alla läroplans mål som vi kan väva in.

Odling

Vi har ett trädgårdsland där vi sätter egen potatis, odlar kryddor och andra grönsaker. Barnen älskar att skörda det vi har odlat tillsammans.

Utflykter

Vi brukar varje termin göra utflykter knutna till vårt tema. Nu när vi har tillgång till vår buss som barnen älskar blir det utflykter flera gånger i veckan.

Hållbarhet

Vi arbetar med hållbarhet genom att barnen sopsorterar. Vi har skräpplockardagar och vi städar alltid upp skräp dom vi hittar i skogen. Vi lär barnen vikten av att vara rädda om vår natur och vårt vatten. Vi komposterar och använder komposten till vårt trädgårdsland.