Om Pjättängen förskola

Vill du att ditt barn skall få förutsättningar att utvecklas och ges möjlighet att bli den bästa versionen av den ditt barn är och den ditt barn vill vara? Att dagligen få möta högt kvalificerade pedagoger som på ett lekfullt sätt tillsammans med barngruppen ges förutsättningar till att uppleva och delta i undervisning och lärande i utmanande lärmiljöer? Vill du ge ditt barn möjlighet att få göra sin röst hörd, uppmuntras att tänka kritiskt och ha känslan av att bli lyssnad på? Då skall du absolut söka förskoleplacering hos oss!

Vi kan erbjuda dig förskoleplacering på den absolut bästa förskolan i närheten av Erikslust och Slottstaden i Malmö

Förskolans miljö

Pjättängens förskola ligger lummigt inbäddat i ett bostadsområde med egen förskolegård. Närhet till intilliggande parker ger många möjligheter till att vara nära eller längre ifrån förskolan. Förskolan utnyttjar gärna sina cargobikes för att kunna ge barnen så många olika upplevelser av Malmö som möjligt; hav, park och stadskärna är nära.

Förskolans två avdelningar har ett tätt samarbete och pedagogerna lägger stor vikt vid att lära känna alla barn oavsett om de finns på yngre barns avdelningen eller äldre barns avdelningen. Det skall vara en trygg miljö för barnen och där samtliga medarbetare är kända för barn och vårdnadshavare.

Förskolan har en egen kock som lagar all mat och där barnen möts av dofter från nybakat bröd eller currydoftande grytor. Kocken finns varje dag med och äter frukost med de barn som kommer till frukosten som serveras 7.15. Det är även en självklarhet att kocken ibland kommer in i barngruppen och pratar om klimatsmart mat eller presenterar en grönsak. Den pedagogiska måltiden är en självklar prioritet för alla på förskolan.

Förskolans pedagogiska tanke

Förskolan arbetar utifrån gällande styrdokument men även med lärvännerna Hjärtrud, Kreativa, Räkne-Reza, Alfa-Beta, Rör-Else, Lek-Levi och Ute-Ugo . Lärvännerna stödjer pedagogerna i att hålla fokus på det pedagogiska uppdraget och synliggör för barnen vilka lärområden de upplever under sitt egna förändrade lärande.

Verksamheten arbetar för att dagen skall vara fylld av aktiviteter som inbjuder till ett nyfiket, utmanade och lustfyllt förhållningssätt, alla barn skall erbjudas att utvecklas kognitivt, emotionellt, fysiskt och socialt. Medskapande pedagoger finns för att utforska tillsammans, eller enskilt. IT-verktyg används som ett komplement för att utveckla och utmana barnen dagligen genom att vara producenter och inte åskådare i tex ipads-användandet.

Titta gärna in på vår instagramsida dibber_pjattangen som är fylld med pedagogiska aktiviteter som barnen ges möjlighet att delta i!

Alla som kommer till förskolan skall känna sig välkomnade och synliggjorda ”-du gör skillnad”. De som kommer möts av en pedagog som visar med ord och handling att alla är lika viktiga pusselbitar för att gruppen skall vara komplett. Alla behövs och alla är lika värdefulla. Barn lär när de deltar i en aktivitet som upplevs intressant och lustfylld, det skall vara roligt att lära något nytt! Känslan av delaktighet och möjlighet att påverka innehåll i aktiviteter är viktig för alla, oavsett ålder.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention har sedan förskolans start varit en grundpelare i verksamheten. Alla barn skall ha möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin egen dag. Att kunna påverka och göra sin röst hörd är en självklarhet och ett uttalat förhållningssätt. Alla barn skall ges möjligheter att utveckla sin roll som samhällsaktör i Malmö. Aktivt arbete i barngrupperna för att motverka kränkning eller diskriminering pågår kontinuerligt. Förskolan arbetar utifrån ett förhållningssätt och barnsyn där alla har rätten att vara den de är och rätten att bli den de vill bli.

Förskolan uppmärksammar barnkonventionen varje år med ett fördjupande arbete som avslutas med ett firande.