Välkommen till en förskola där vi gillar natur och rörelse!

Trollflöjten förskola är en liten förskola med plats för ca 40 barn. Vi fanns från starten, i början av 1990-talet, och fram till sommaren 2020 i lokaler i Hittarpshallen i området Laröd strax norr om Helsingborg. I augusti 2020 flyttade förskolan till en ny lokal blott några hundra meter från vår tidigare lokal i Hittarpshallen. Vi fick i vår nya lokal en förbättrad arbetsmiljö för både barn och vuxna i en fin enplansbyggnad med en inbjudande förskolegård. Vår nya lokal kallas för ”Lilla Holsta” och finns mitt emot Holstagårdsskolan med adress Gummarpsvägen 6.

Följ oss på Instagram

Omgivning, personal och mat

Nadia berättar om pedagogiken med lärvännerna

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.