Om Luna förskola

Utemiljö Luna förskola

”Vi får världen viktigaste världen att växa”

  • Liten förskola, två avdelningar
  • Gångavstånd till Huddinge centrum
  • Kunna, vilja och våga möta sin framtid
  • Ut och njut
  • Unikum
  • Flexibel inskolning

Förskolan Luna är en förskola med två avdelningar som drivs av Dibber förskolor och skolor. Vi finns i närheten av Kvarnbergsplan och en bit från Huddinge centrum. Vi har nära till både natur och kultur och gör ofta utflykter till både skog, bibliotek och olika parker. I närområde finns även 4h gården Rådsparken. Vi har en stor gård utanför dörren där det finns både fotbollsplan och stora gräsytor.

Så arbetar vi

”Världen viktigaste världen” är våra barn. Som en av Dibbers förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och få en bra start på sin livslånga resa där man skall Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid. Vår utgångspunkt är att barnen som går på förskolan Luna är nästa generations vuxna och vi erbjuder därför en förskola som förhåller sig till just detta.

Förskolan Lunas pedagogik

Här kan du läsa om vår pedagogik och lärvännerna!

Förskolan har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, ut och njut och språkutveckling. Vi arbetar efter förskolans värdegrund, läroplanen, dess måluppfyllelse och barnkonventionen.

För att synliggöra läroplanen och barnkonventionen både för barn och vuxna arbetar vi med våra lärvänner och de 10 kompisböckerna.

Vi har en diskrimineringsplan som utgår ifrån DO:s sju diskrimineringsgrunder som också är en del av det dagliga arbetet och revideras samt uppdateras varje år.

Vi tränar på socialt samspel, visa respekt och empati både för sig själv och andra människor. Vi vill att ”våra” barn blir självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet. Vi planerar vår verksamhet utifrån varje barns unika förutsättningar och behov.

Förskolans miljö

Vi har mötesplatser där barn kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtal kring.

Vi undersöker, utforskar, tar reda på olika frågor som barnen har och med hjälp av bland annat digitala verktyg som är ett naturligt inslag i verksamheten. Det digitala verktyget är ett hjälpmedel i det pedagogiska dokumentationsarbetet tillsamman med barnen.