Pedagogiken i våra förskolor

​Våra ledord

Lekfullt lärande – samspel – "Jag kan!"

Förskolans läroplan

I förskolans läroplan står att läsa;

  • Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Lekfull och ambitiös

I våra förskolor prioriteras leken i lärande och samspel.

För att förverkliga vårt läroplansuppdrag inom förskolan har vi tagit stöd av våra sju lärvänner. Lärvännerna ska stärka, synliggöra och tydliggöra vårt lärandeuppuppdrag i olika områden med leken i fokus.

Möt våra lärvänner


Hjärteprogrammet

Våra förskolor ska få världens viktigaste värden att växa. ”Vi” betyder att vi gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är barnen som ska forma och utveckla vår framtid. Detta är centralt för oss som arbetsgivare, i vårt kundbemötande och i vårt pedagogiska arbete med barnen. Hjärteprogrammet ska stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatisk förmåga och till att bli trygga som individer.